יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מכיל: Paracetamol.
כיצד להשתמש נכון בתרופות?
 
אין לתת תרופה לתינוק בשכיבה, הוא עלול להיחנק.
חשוב לרשום את זמן מתן התרופה והכמות שניתנה, לצורך מעקב.
יש לקרוא את העלון לצרכן לפני השימוש בתרופה.
יש לשמור את התרופה במקום קריר ויבש, לא בחדר האמבטיה.
לאחר מתן התרופה יש להקפיד לסגור את הפקק. פקק הסירופ הינו פקק עם פטנט מיוחד שאינו יכול להיפתח ע"י ילדים.("Child Resistance Kid Lock")
אין לתת לילד, בכל גיל, לקחת את התרופה בעצמו.