יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מכיל: Paracetamol.
כיצד מומלץ למדוד את חום הילד?
 
מדידה רקטלית
ישנן מספר תנוחות למדידת חום רקטלי:
ניתן להשכיב את התינוק על צידו ולכופף ברכיו אל בטנו.
השכבת התינוק על גבו, הרמת רגליו באוויר וכיפוף ברכיו אל בטנו.
השכבת התינוק על ברכי ההורה כשרגליו באוויר ויד ההורה אוחזת במותנו.