יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מכיל: Paracetamol.
כיצד מומלץ למדוד את חום הילד?
 
מדידה רקטלית
שיטת המדידה העדיפה בתינוקות ובילדים עד גיל
 6-5 שנים.
זמן המדידה הינו 3-2 דקות במדחום כספית או 
במדחום סיפרתי (דיגיטלי) עד הצפצוף.
מומלץ למרוח את קצה המדחום בווזלין, כדי שיחליק
 לפי הטבעת ללא כאב.