יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מכיל: Paracetamol.
כיצד מומלץ למדוד את חום הילד?
 
מדידת חום במגע יד או שפתיים אינה אמינה ולא מהווה תחליף למדידתו ע"י מדחום.
לפני כל מדידת חום יש לבדוק אם הורדה עמודת הכספית במדחום כספית.
יש לחטא את המדחום לפני השימוש.
רצוי שלכל אחד מבני המשפחה יהיה מדחום אישי.