יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מכיל: Paracetamol.
מתי מומלץ למדוד לילד את החום?
יש למדוד את חומו של הילד אם מופיע
אחד הקריטריונים מהשקף הקודם.
מומלץ למדוד חום כשמתעורר הרושם,
במישוש או בנגיעה שהילד חם.
ניתן למדוד חום בין 30 ל- 60 דקות לאחר מתן תרופה להורדת חום או 30 דקות לאחר סיום טבילת הילד באמבט פושר.
בהמשך, אם יש חשש שהחום שב ועלה-
יש לשוב ולמדדו.